Wi-Fi w bibliotece

Ankieta2

Najchętniej czytane książki

sensacja/kryminał/horror - 12.7%
romanse - 10.2%
historyczne - 9.4%
podróżnicze - 5.7%
fantastyka - 13.7%
popularnonaukowe - 2.3%
biografie - 7.7%
obyczajowe - 9.5%
przygodowe - 4.9%
poezja i dramat - 1.3%
dla dzieci i młodzieży - 10.6%
poradniki - 2.2%
literatura piękna - 9.8%
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2016.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku otrzymała w 2017 roku dotację w wysokości 38 181,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozmiar czcionki


Miejska Biblioteka Publiczna w Świdniku powstała w maju 1955 roku. W lokalu przy ówczesnej ul. Sławińskiego (dziś Niepodległości 13) zajmowała pomieszczenie o powierzchni 20 m² i dysponowała 1354 woluminami pożyczonymi od biblioteki powiatowej.
W rok później przy świetlicy dziecięcej WSK powstała czytelnia dla dzieci.


W 1962 roku przyznano bibliotece lokal przy ul. Niepodległości 18. Znalazły tu miejsce wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci z czytelnią i wypożyczalnią.

W miarę rozbudowy młodego miasta rozwijała się sieć biblioteczna. W roku 1975 powstała Filia nr 1 przy ul. Racławickiej 3, w 1978 roku Filia nr 2 przy ul. Kruczkowskiego 6a, w 1987 roku Filia nr 3 mieszcząca się w Szpitalu Miejskim. W 1991 roku przejęto bibliotekę WSK i utworzono z niej Filię nr 4.
Z biegiem lat bibliotece przybywało książek i czytelników. Pomieszczenia, niegdyś tak przestronne i funkcjonalne, musiały pomieścić około 40 000 książek i 3500 zarejestrowanych czytelników.
W 1993 roku przyznano bibliotece nowy, przestronny lokal. Znajduje się w nim wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia z pomieszczeniem klubowym, wypożyczalnia wraz z czytelnią dla dzieci. Nowe pomieszczenia oprócz sprawniejszego udostępniania, umożliwiają prowadzenie pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą.
Na jubileusz 40-lecia powstania biblioteki nadano jej imię słynnej poetki i tłumaczki Anny Kamieńskiej, związanej personalnie ze Świdnikiem.
W lutym 2001 roku Zarząd Gminy Miejskiej Świdnik zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Świdnickiego. Funkcję dyrektora M-PBP pełni Jadwiga Ciołek.


Pośród licznych zadań, które w drodze ustawy i porozumienia zostały nałożone na naszą bibliotekę, istotny jest nadzór merytoryczny nad organizacją oraz działalnością bibliotek gminnych. Biblioteka Powiatowa świadczy usługi doradcze i pomoc merytoryczną pozostałym placówkom samorządowym w powiecie.
Biblioteka poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu jest też wszechstronnym centrum życia lokalnego. Tu odbywają się spotkania autorskie, wieczory poezji, koncerty, prezentacje parateatralne, wystawy i konkursy.
Biblioteka wdraża program komputeryzacji placówki. W roku 2004, w ramach realizacji programu społeczeństwa informacyjnego, utworzyła punkt dostępu do Internetu “Ikonka”. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem. We wszystkich placówkach zgromadzono 84 163 woluminy. Na koniec 2003 roku skorzystało z nich 10988 czytelników. Oprócz książek zgromadzono 332 tytuły “książki mówionej”, która umożliwia kontakt z literaturą ludziom niewidomym, z wadami wzroku, dyslektykom oraz starszym czytelnikom.


Z książką wychodzimy także na zewnątrz, organizując punkty biblioteczne w przedszkolach, szkole specjalnej, Związku Emerytów i Rencistów, w Domu Pomocy Społecznej.

źródło: “Nasz Świdnik 50 lat miasta Świdnika”

Nowości dla dorosłych

Nowości książkowe dla dzieci i młodzieży

Obserwuj nas na:

Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij