Czytelnicy ogółem – 8 896, w tym:
Do lat 15:16-19:20-24:25-44:45-60:pow. 60 lat:
 2942 824336201113961477