Prosimy o zapoznanie się z Deklaracją dostępności witryn wydawanych przez świdnicką bibliotekę.

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez świdnicką bibliotekę w celu wspomagania kontroli dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Biblioteki. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie ogólnodostępną przestrzeń publiczną wewnątrz Biblioteki Głównej.

 

Monitoring jest oznakowany przy wejściu do Biblioteki Głównej oraz w holu.

 

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w bibliotece.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Biblioteki

 

  • Administratorem systemu monitoringu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. A. Kamieńskiej  przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.
  • Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  • Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe biblioteki.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 12 dni, po czym są nadpisywane. Okres przechowywania może ulec wydłużeniu, jeżeli pojawi się potrzeba przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mająca podstawę prawną.
  • Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  • Dane osobowe (wizerunek) nie będą udostępniane za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

01Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej, przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.

Kontakt mailowy z ADO.

02Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej jest Pani Agnieszka Sidor. Kontakt mailowy z IOD.

 

03Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

 

04Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

05Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

06Udostępnianie danych nie jest przewidywane za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą (dopuszczalna jest forma ustna) może być przekazany firmie zajmującej się wysyłaniem wiadomości tekstowych sms w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów oraz powiadomień.

 

07Inne podmioty mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

08Okres przechowywania danych wynosi:

a. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

 

b. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

 

c. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

 

d. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

 

09Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

10Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania  w przypadku nieaktualności.

 

11Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

 

12Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku.