Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia woluminów odpowiada czytelnik.

W przypadku takiej sytuacji należy odkupić tę samą pozycję (z taką samą datą wydania woluminu bądź nowszą). W przypadku braku książki na rynku wydawniczym, bibliotekarz indywidualnie poinformuje czytelnika jaką pozycję należy odkupić.