Aby zapisać się do naszej placówki należy okazać bibliotekarzowi dokument stwierdzający tożsamość danej osoby, po czym zostaniemy poproszeni o zapoznanie się z regulaminem biblioteki oraz klauzulą informacyjną.

Osobie zapisującej się do biblioteki potrzebny będzie dowód osobisty (w przypadku osób pełnoletnich), a w przypadku najmłodszych czytelników dowód osobisty rodzica lub opiekuna dziecka.

Następnie przyszły użytkownik podpisuje czytelnie zobowiązane oraz kartę czytelnika (koszt karty wynosi 1 zł), co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu placówki.

Po tych czynnościach bibliotekarz wydaje plastikową kartę czytelnika, którą należy okazywać każdorazowo przy wypożyczaniu oraz prolongacie książek.