Program automatycznie nalicza kary za przetrzymane pozycje, dopisuje je do uwag czytelnika i blokuje konto.

W przypadku książek i audiobooków opłata wynosi 10 groszy  (za każdą przetrzymaną pozycję) za każdy dzień po terminie (soboty, niedziele i święta również są wliczane do łącznej kary). 

W przypadku filmów i płyt muzycznych kara wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki.

Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych. 

Po zwrocie przetrzymanej pozycji i uregulowaniu opłat bibliotekarz zdejmuje blokadę konta.