W przypadku takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się osobiście z naszą placówką.

Zablokowanie zgubionej karty przez bibliotekarza, zapobiegnie wypożyczeniu woluminów przez inną osobę na Państwa konto. Otrzymanie duplikatu karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 6 zł.

Czytelnik wypełnia wtedy oświadczenie o zagubieniu karty, po czym pracownik biblioteki wyrabia nowy identyfikator czytelnika i rejestruje ją w systemie.