Karta biblioteczna, którą otrzymaliście Państwo w jednej z placówek w Świdniku, uprawnia do korzystania ze wszystkich pozostałych agend Biblioteki bez żadnych formalności.

I odwrotnie karta założona w Bibliotece Głównej obowiązuje również we wszystkich filiach.