Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania książki (także książki mówionej i filmów).

Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy, czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem Czytelni (np. instalację programów komputerowych czy odwiedzanie nieodpowiednich stron internetowych.)

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów regulaminu Biblioteki, mają zablokowane konto czytelnika. Jednak po rozliczeniu się z książek i z opłaceniu kary, konto zostaje odblokowane.

Użytkownicy nie stosujący się do regulaminu wypożyczalni w szczególnych przypadkach mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.