Na karcie bibliotecznej (tył karty) znajdują się dwie liczby.

Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em.

Przykładowo, jeśli na karcie mamy nadrukowane: NR. 200001 --- 892233334, to  numerem karty jest liczba 200001, a PIN-em - 892233334.